Introduksjon

 

Home
Introduksjon
Nytt
Medlemmer
Historie
Stemmefiler
Linker

Hålogaland Mandssangforening er

et regionalt prosjekt-kor sammensatt av sangere

fra flere kor som er medlemmer av Norsk Korforbund.

 

Hålogaland Mandssangforening sitt overordnede mål

er å gi korsangere i regionen mulighet for utvikling av  kvalitet og

gode sosiale miljøer over korgrensene i regionen.

 

   Dette skjer bl.a. ved å:

   • arrangere en sangertur til USA høsten 2014
   • synge sammen fram mot turen i september 2014
   • gi konserter i regionen rundt Seattle.

 

[Home] [Introduksjon] [Nytt] [Medlemmer] [Historie] [Stemmefiler] [Linker]

Copyright (c) 2010 HM. All rights reserved.
jan.meyer@hih.no